Kariyer

"Yenilikçi Çözümler, Üstün Mühendislik"

BEE Makine Teknolojileri insan kaynaklarına yaklaşımının temel amacı firma verimliliğinin artırılması ve çalışanların ihtiyaçlarının temin edilmesi temelinde esas ilkeleri şöyle özetlenebilir;

  • Kalite ve verimliliği en yüksek noktaya çıkarabilmek adına, çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişim programlarına katılımını sağlamak.
  • İşe yeni başlayan personelin hak ve sorumluluklarının bildirilmesi, kalite, üretim akışı, çevre politikası konuları hakkında oryantasyon verilmesi.
  • Çalışanların becerilerini en iyi seviyede kullanabilecekleri bir iş ortamı oluşturmak.
  • Çalışanlara ilgili konularda duyurular yaparak, görüş ve önerilerini üst mercilere bildirmelerine imkan sağlamak.
  • Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği ile kariyer planlamasında kadın çalışanın istihdamının yükseltilmesi desteklenmektedir.
CV Gönder